Solmunde & Partners tilrettelegger og tilbyr investeringsprosjekter til investorer, og opererer under konsesjon fra Finanstilsynet som verdipapirforetak. Vi er en av Norges ledende aktører innen direkte investeringer og obligasjonslån i europeisk Short Sea Shipping, men tilbyr også obligasjoner innen lokal eiendom.

Virksomheten startet som Andenes & Solmunde i 2003, og har siden den gang plassert 26 prosjekter med til sammen 42 skip. Med lang erfaring fra både finansmarkeder, så vel som fra shippingindustriens ledelses- og finans/investeringsside, er vår tilnærming analytisk, og hvert prosjekt har dermed en analytisk basis som motiverer investeringsrådet. Våre prosjekt er karakterisert av fornuftig prisede skip og anerkjente befraktere. 

Solmunde & Partners AS har etter verdipapirhandelloven og verdipapirforskriften, plikt til å foreta lydopptak av telefonsamtaler i tilknytning til ytelse av investeringstjenester som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd nr. 1-6. På bakgrunn av dette ønsker vi å gjøre våre kunder oppmerksom på at Solmunde & Partners AS foretar lydopptak og lagrer telefonsamtaler og annen kommunikasjon i forbindelse med ytelse av ovennevnte tjenester.