Solmunde & Partners tilrettelegger og tilbyr investeringsprosjekter til investorer. Vi er en av Norges ledende aktører innen direkte investeringer og obligasjonslån i europeisk Short Sea Shipping, men tilbyr også obligasjoner innen lokal eiendom.

Virksomheten startet som Andenes & Solmunde i 2003, og har siden den gang plassert 26 prosjekter med til sammen 42 skip. Med lang erfaring fra både finansmarkeder, så vel som fra shippingindustriens ledelses- og finans/investeringsside, er vår tilnærming analytisk, og hvert prosjekt har dermed en analytisk basis som motiverer investeringsrådet. Våre prosjekt er karakterisert av fornuftig prisede skip og anerkjente befraktere.