07. Jan 2015

MV Flinterhaven redder over 400 flyktninger

MV Flinterhaven, et 6000 dwt. MPP-skip, eiet av BBS Bulk II, og administrert av S&P Business Management, var involvert i bergingen av over 400 flyktninger fra fartøyet «Ezadeen» sør for Italia, etter annmodning av MRCC Roma via Bari Radio.

Kaptein Igor Ermakov er beskjeden i beskrivelsen av egen innsats, men han og hans mannskap beskrives likevel som helter av andre. Nedenfor er kaptein Igor Ermakovs rapport av 2. januar 2015:

- 01:03 lt received distress call and an order from MRCC Roma via Bari-Radio on VHF 16 to divert our course and to proceed to position: lat: 39*18N, long: 018*07E in order to render assistance to vessel in distress with 400 migrants on board.

- 02:30 lt The vessel arrived to designated position commenced SAR operation under command on scene coordinator navy ship "TYR". We keep position and use our search light, searching men in water. Name of the vessel in distress is "Ezadeen".

- 04:30 lt Navy ship "Tyr" fixed tug rope to "Ezadeen" and start towing operation toward Italian coast.

- 04:45 lt Vessel has got order to line up into convoy and escort the trouble vessel toward Italiania coast (Golfo di Corigliano) until another special tugboat will meet our convoy and take over escorting duties and release Flinterhaven from SAR operation.

- 20:45 lt Vessel arrived to Golfo di Corigliano position: Lat:39*41N, Long: 016*37E. Received permission from MRCC Roma to leave the convoy and proceed to our destination to Torre Annunziata. SAR operation is completed. The vessel in distress "Ezadeen" successfully handed over to Italian authorities. Time deviation approx. 18 hrs, extra mileage 140 nm. ETA to Torre Annunziata 04-01-2014 08:00 lt wp agw.

19. Sep 2014

Obligasjon i Brødr. Greger er fulltegnet

Solmunde&Partners ASA har tilrettelagt en obligasjon for Brødr. Greger AS. Denne obligasjonen er nå fulltegnet.

18. Jun 2014

Solmunde&Partners ASA tilrettelegger og tilbyr sikret obligasjonslån

Solmunde & Partners ASA er tilrettelegger av et sikret obligasjonslån på MNOK 70 000 000 – 80 000 000. Utsteder er Brødrene Greger AS. Obligasjonslånet har en løpetid på 5 år, og har en kupongrente på 10,8% p.a. Tilbudsperioden er fra 17. juni 2014 til 15. juli 2014. Nærmere opplysninger fremgår av det vedlagte prospektet.

15. Oct 2013

Solmunde&Partners starter tegning av nytt prosjekt

Solmunde&Partners starter i dag tegningen i en emisjon på deres nye prosjekt, S&P Shipping Opportunity AS. Man henvender seg til utvalgte investorer, og investeringsideen er å kjøpe skip som er svært lavt priset grunnet vedvarende "kredittkrise", hvor det er lite kapital tilgjengelig for kjøp av skip, noe som har bragt skipspriser ned på historisk lave nivåer.