12. Apr 2016

Obligasjon BULK VII fulltegnet

Vi har nå avsluttet tegningene i obligasjonslånet til BBS Bulk VII.
Samlet størrelse på obligasjonen var MNOK 20.

04. Apr 2016

Tilbakebetaling BBS Bulk VII obligasjonslån

BBS Bulk VII har i dag tilbakebetalt under sitt obligasjonslån til obligasjonsinvestorene. Renten i dette obligasjonslånet var attraktive 8,00% for 7 mnd., eller 13,71% annualisert. Obligasjonslånet var sikret, og hadde 1. pri. pant i skip, og BBS Bulk VII hadde i tillegg uinnkalt kapital. 

31. Mar 2016

Utbetaling fra Hilleren Tomteselskap AS

Solmunde & Partners sine investorer har nå fått utbetalt sin investering i brolånet til Hilleren Tomteselskap AS.
Avkastning ble totalt på 19,3% på 11 måneder.

 

18. Mar 2016

Obligasjon Bulk VI Transje 1 fulltegnet

Obligasjonslån til Bulk VI transje 1 er nå fulltegnet.
Tegning i transje 2 starter 2. april 2016.

14. Mar 2016

Nytt telefonnummer

Solmunde & Partners har fått nytt telefonnummer.
Du når oss på telefon: +47 45 90 28 00

04. Mar 2016

Eiendomsprosjekter

Solmunde & Partners ønsker å komme i kontakt med eiendomsutviklere og eiendomsselskaper som søker finansiering eller medinvestorer.

Ta kontakt med Askild Storbråten på telefon 45 95 90 40 eller e-post: askild@solmunde.no

26. Feb 2016

Kort obligasjonslån MNOK 6,5 fulltegnet

Solmunde&Partners har vært tilrettelegger av et kort obligasjonslån, og lånet er nå fulltegnet. Obligasjonslånet har en løpetid på 6 måneder, med en perioderente på 7,5% (15% annualisert). Obligasjonslånet er sikret med 1. pr. pant i eiendom.

Ved interesse for denne type investeringer ta kontakt med Solmunde&Partners v/ Askild Storbråten tlf 45 95 90 40 e-post: askild@solmunde.no

13. Nov 2015

Kort obligasjonslån fulltegnet

Solmunde&Partners har vært tilrettelegger av et kort obligasjonslån, og lånet ble fulltegnet i oktober. Obligasjonslånet har en løpetid på 5 (+3) måneder, med en perioderente på 10% (24% annualisert). Obligasjonslånet er sikret med 2. pr. pant i eiendom. Ved interesse for denne type investeringer ta gjerne kontakt med Solmunde&Partners.

30. Apr 2015

Investeringsseminar mai og juni

Solmunde & Partners ASA tilrettelegger og tilbyr investeringsprosjekter til investorer, og opererer under konsesjon fra Finanstilsynet som verdipapirforetak.

Direkte investeringer i shipping er et attraktivt supplement til andre investeringsklasser og vi mener at timingen nå kan være riktig innen dette segmentet.

Solmunde & Partners tilbyr nå investering i S&P Shipping Opportunity, et opportunistisk fond som skal utnytte potensialet ved historisk lave skipspriser.

Solmunde & Partners ASA tilbyr også eiendomsinvesteringer, oftest i form av korte brolån på ulike bolig-og næringsbygg. Dette innebærer høy perioderente for långivere med kort horisont, der finansieringen er sikret i form av pant i fast eiendom.

Ønsker du å høre mer om disse attraktive muligheten, inviterer vi deg til;

Lunsj-seminar

Tirsdag 12. mai, kl. 12.00 – 13.30
Tirsdag 19 mai, kl. 12.00 – 13.00
Tirsdag 26. mai, kl. 12.00 – 13.00
Tirsdag 02. juni, kl. 12.00 – 13.00 

Sted: Kløverhuset 5. etg., inngang fra Strandkaien. Det blir enkel servering fra Vista Bar & Brasserie i Kløverhuset.
For påmelding, kontakt: e-post: post@solmunde.no Tlf.: 908 38 152 

14. Jan 2015

Shippingseminar

Solmunde&Partners ASA inviterer til shippingseminar i selskapets hovedkontor, inngang fra Strandkaien (Kløverhuset), 5 etg.

 

Solmunde & Partners tilbyr nå investering i S&P Shipping Opportunity AS, et opportunistisk fond som skal utnytte potensialet ved historisk lave skipspriser. Direkteinvesteringer i shipping er et attraktivt supplement til andre investeringsklasser. Vi mener at timingen nå kan være riktig innen dette segmentet.

 

Shippingseminar i lunsjen!

Torsdag 22. januar, kl. 12.00 – 13.30

Strandkaien (Kløverhuset), 5. etg.

Det blir enkel servering.

For påmelding, kontakt:

Mail: astri@solmunde.no Tlf.: 908 38 152