03. Dec 2018

Informasjon

Solmunde & Partners erkjenner at vi ved noen tilfeller ikke har overholdt kapitalkravene som stilles av myndighetene. Etter at Finanstilsynet sendte oss sitt varsel, har vi jobbet for å løse saken raskt. Vi er nå i ferd med å gjennomføre en emisjon som gjør at vår kapitaldekning blir i tråd med reglene.
Derfor har vi også klaget på Finanstilsynets vedtak, fordi vi mener at det ikke er grunnlag for en så alvorlig reaksjon som å inndra konsesjonen vår. Klagen er til behandling hos Finansdepartementet og har fått oppsettende virkning.

Dersom konsesjonen ikke opprettholdes vil dette ikke ha noen påvirkning for våre investorer.
Alle investeringer gjennom Solmunde & Partners AS er ivaretatt av eksterne tredjeparter (S&P Business Management og Advokatfirmaet Indrevær) slik at deres investeringer er upåvirket av om Solmunde & Partners AS beholder sine konsesjoner. 

Finanstilsynet-solmunde--partners-as.pdf

Finansdepartementet--solmunde--partners-as.pd

 

31. Oct 2018

Eos Bulk Invest AS emisjon VI avsluttet

Tegning i Eos Bulk Invest AS emisjon VI er nå avsluttet. Det er imidlertid åpnet opp for kjøp av annenhåndsandeler. Ved interesse for dette, ta kontakt med en av våre meglere.

10. Oct 2018

Ustaoset Eiendom AS Junior Sikret Obligasjonslån 2018/2020

Ustaoset Eiendom AS Junior Sikret Obligasjonslån 2018/2020 transje 2 er fulltegnet. Obligasjonen har en årlig rente på 12 % med en løpetid på 12 + 6 md. Obligasjonen er sikret med 2. prioritets pant i eiendom. 


Ved interesse for lignende renteplasseringer, ta kontakt med en av våre meglere.

01. Oct 2018

Heks AS 12 % Junior Sikret Obligasjonslån 2018/2019 er fulltegnet

Obligasjonslånet finansierer utbyggingen av boligprosjektet Stølsvegen 43 i Arna bydel i Bergen. Obligasjonen har en løpetid på 12 + 6 md., en rente på 12 % p.a., og er sikret med 2. prioritets pant i eiendom.

Ved interesse for lignende plasseringer, ta kontakt med en av våre meglere.

24. Aug 2018

Obligasjon Ustaoset Eiendom AS (Solheim Hyttetun) transje 1 fulltegnet

Ustaoset Eiendom AS 12 % Junior Sikret Obligasjonslån 2018/2020 transje 1 á MNOK 25 er nå fulltegnet. Transje 2 á MNOK 15 vil åpnes for tegning i løpet av høsten 2018.

Obligasjonen har en løpetid på 12 + 6 måneder, og en årlig rente på 12 %. Obligasjonen er sikret med 2. prioritets pant i eiendom.


Ved interesse for dette eller lignende prosjekter, ta gjerne kontakt med en av våre meglere.

05. Jul 2018

Hans Erik Solmunde (1961-2018)

Det er med stor sorg vi må meddele at vår gode venn og leder, Hans Erik Solmunde, gikk bort 4. juli 2018. 

Våre tanker går til hans nærmeste.

02. Jul 2018

Utvidet bestillingsfrist for Eos Bulk Invest AS

Fristen for tegning av aksjer i Eos Bulk Invest AS er forlenget fra 30.06.18 til 13.07.18. Les mer under "Aktuelle Prosjekter".

21. May 2018

Obligasjon BBS Bulk VI fulltegnet

Obligasjonslånet BBS Bulk VI 2018-2020 er nå fulltegnet. Prosjektet ble overtegnet. Lånet har en løpetid på 24 måneder, 10 % rente p.a., kvartalsvis renteutbetaling, og 1. prioritets pant i skip.

Ved interesse for lignende prosjekter, ta kontakt med en av våre meglere.

09. May 2018

Obligasjon Smegårdsveien Transje II fulltegnet

Kikut Utvikling AS 13, 5 % Senior Sikret Obligasjonslån 2018/2019 Transje II er fulltegnet. Obligasjonslånet finansierer utbyggingen av boligprosjektet Smegårdsveien på Sokna i Ringerike kommune. Prosjektet utvikles av Kikut Utvikling AS, og er nå igangsatt.

Obligasjonen har en løpetid på 12 + 6 måneder, årlig rente på 13, 5 % (kvartalsvis renteutbetaling) og 1. prioritets pant i eiendom. Minstetegning NOK 1.000.000.


Ta kontakt med oss ved interesse for lignende plasseringer.

23. Mar 2018

Obligasjon Solheim Hyttetun fulltegnet

Obligasjonslån Solheim Hyttetun sin siste transje er nå fulltegnet. Obligasjonen har en løpetid på 6 måneder, og er sikret med 2. prioritets pant i eiendom. Renten er 13, 5 % p.a.