Obligasjoner

Shipping


Cremona AS - NOK 25 mill.


SP Bulk V - NOK 30 mill.


BBS Bulk VII AS - NOK 21 mill.


BBS Bulk VI KS - NOK 30 mill


Eiendom


Ustaoset Eiendom AS - NOK 25 mill.


Kikut Utvikling AS - NOK 20 mill.


Nordnes Brygge AS - NOK 15 mill.


Direkte investeringer, utvalg

S&P Bulk XI DIS Total transaksjon: NOK 45 mill.
S&P Bulk X DIS Total transaksjon: NOK 46 mill.
BBS Bulk VI Total transaksjon: NOK 110 mill.
BBS Bulk V DIS Total transaksjon: NOK 550 mill.
BBS Short Sea I KS Total transaksjon: NOK 100 mill.