Tilrettelegger av finansieringsløsninger med primærfokus innen shipping og eiendom. Vi vurderer i tillegg til stadighet oppdrag innen energi, maritim næring, olje/offshore, venture og grønn teknologi.

Vi tilfører kunnskap, kapital og nettverk til oppdragsgivere, som bidrar til å utvikle deres selskaper og prosjekter og realisere deres vekstpotensial.

Selskapet opererer som verdipapirforetak under konsesjon fra Finanstilsynet, og har derav muligheten til å levere et bredt spekter av konsesjonsbelagte tjenester til sine oppdragsgivere.

Solmunde & Partners AS har fra starten i 2005 lagt ut til sammen 26 shippingprosjekter med over 40 skip. Tradisjonelt har selskapets fokus vært rettet mot direkteinvesteringer innenfor shipping, men vi tilrettelegger i dag også for finansiering til flere type prosjekter og bransjer.

Solmunde & Partners AS har hittil tilrettelagt for 13 obligasjoner, hvorav 6 innen eiendom og næringsbygg. Selskapet har også bistått med å plassere en kredittobligasjon notert i det norske markedet.

Ved interesse ta gjerne kontakt med leder for Corporate Finance, Stig Steiner (+47) 459 69 372.

 • Hovedvirksomhetsområder>
 • Tilrettelegging for Emisjoner og Fremmedkapital under konsesjon, derav:

  • Utstedelse av Egenkapitalinstrumenter, herunder aksjeemisjoner o.l.
  • Utstedelse av Fremmedkapital, herunder blant annet obligasjoner (sikrede og usikrede)
  • Utstedelse av Hybridkapital/Preferanseaksjer
 • Komplementære virksomhetsområder >
  • Restrukturering av selskapers kapitalbehov
  • Restrukturering av fremmedkapital
  • Direkteinvesteringer innen shipping og eiendom
  • Egenkapital og fremmedkapitalinvesteringer
  • M&A innen shipping og eiendom
  • Oppkjøp (LBO)
  • Handel med egenkapitals-instrumenter og obligasjoner
 • Hva vi kan tilby til våre oppdragsgivere >
  • Prospektutarbeidelse for transaksjoner innen et bredt spekter av bransjer, herunder nasjonalt registreringsprosjekt og EØS-prospekt.
  • Shippingkompetanse med et stort nettverk og lang erfaring innen bransjen, herunder tilknytning til kommersielle og tekniske aktører, samt analyse og lang erfaring med kjøp og salg av skip.
  • Eiendomskompetanse med erfaring fra næringsbyggsutvikling, prosjektering og boligutvikling, samt finansiering av slike prosjekter.
  • Prosjekt- og risikovurdering.
  • Nært tilknyttet forretningsførsel med lang erfaring innen overnevnte fagmiljø.
  • En problemløsningsorientert og erfaringsrik samarbeidspartner med godt dokumentert distribusjonsevne, som bringer investorer og oppdragsgivere sammen.
 • Konsesjon iht. VPHL 2.1 >
 • Investeringstjenester, jf. verdipapirhandelloven § 2-1 (1)

  • Nr 1: Mottak og formidling av ordre
  • Nr 2: Utførelse av ordre
  • Nr 3: Egenhandel
  • Nr 6: Plassering av tilbud eller emisjon; garantistillelse for fulltegning av tilbud eller emisjon

  Tilknyttede tjenester, jf. verdipapirhandelloven § 2-1 (2)

  • Nr 3: Rådgivning om kapitalstruktur, strategi o.l.; rådgivning og tjenester ved fusjoner og oppkjøp
  • Nr 4: Tjenester tilknyttet valutavirksomhet i forbindelse med ytelse av investeringstjeneste
  • Nr 5: Utarbeidelse og formidling av investeringsanbefalinger, analyser og generelle anbefalinger
  • Nr 6: Tjenester tilknyttet fulltegningsgaranti