Klagebehandling

Vi ber om at alle kundeklager rettes skriftlig og oversendes pr e-post til compliance@solmunde.no eller ordinær post:

Solmunde & Partners AS
Postboks 848 Sentrum
5807 Bergen

Veiledning for behandling av kundeklager(Vedlegg)