Solmunde & Partners tilrettelegger og tilbyr investeringsprosjekter med hovedfokus på shipping.

Solmunde & Partners tilrettelegger og tilbyr investeringsprosjekter til investorer. Vi har spesielt fokus på direkte investeringer i shipping, men kan også tilby andre investeringer, samt Private Banking. 

Virksomheten startet som Andenes & Solmunde AS i 2003 . Siden starten er 24 prosjekter plassert, med til sammen 40 skip. For tiden administreres 13 prosjekter, med til sammen 20 skip. Les mer »

Totalt aktive prosjekter

15

Antall skip

24

Tittel Plassert Forv. avk. Lengde Kum. avk.
S&P Bulk XI DIS 2011 13,00 % 6  
S&P Bulk X DIS 2010 15,00 % 6  
BBS Bulk IX DIS 2008 13,00 % 7  
BBS Bulk VII DIS 2008 13,00 % 7  
BBS Bulk VIII DIS 2008 13,00 % 7  

Prosjekt

Solmunde&Partners starter tegning av nytt prosjekt

Solmunde&Partners starter i dag tegningen i en emisjon på deres nye prosjekt, S&P Shipping Opportunity AS. Man henvender seg til utvalgte investorer, og investeringsideen er å kjøpe skip som er sv ...

Les hele saken »

Solmunde&Partners ASA Q3 2013 Rapport

Som vi har skrevet i de tidligere rapportene, synes det som om makrobildet blir merpositivt. Det er Solmunde&Partners sin oppfatning at den økende økonomiskeveksten i Europa vi synes å ha sett tendenser til ...

Les hele saken »

Ny shippingbank etableres

I følge Trade Winds er man i gang med etableringen av en ny norsk shippingbank. Bak initiativet står navn som Lars Edvard Høgestøl, Endre Sund og Halvor Sveen. Banken ...

Les hele saken »