Solmunde & Partners tilrettelegger og tilbyr investeringsprosjekter med hovedfokus på shipping.

Solmunde & Partners tilrettelegger og tilbyr investeringsprosjekter til investorer. Vi har spesielt fokus på direkte investeringer i shipping, men kan også tilby andre investeringer. 

Virksomheten startet som Andenes & Solmunde AS i 2003 . Siden starten er 24 prosjekter plassert, med til sammen 40 skip. For tiden administreres 13 prosjekter, med til sammen 20 skip. Les mer »

Totalt aktive prosjekter

15

Tittel Plassert Forv. avk. Lengde Kum. avk.
S&P Bulk XI DIS 2011   6  
S&P Bulk X DIS 2010   6  
BBS Bulk IX DIS 2008   7  
BBS Bulk VII DIS 2008   7  
BBS Bulk VIII DIS 2008   7  

Prosjekt

Solmunde & Partners tilrettelegger og tilbyr ...

Solmunde & Partners har gleden av å invitere til tegning i sikret obligasjonslån til BBS Bulk VI Transje 2. Vi har to alternativer til våre investorer: A: 10 % per år for 24 mndB ...

Les hele saken »

Obligasjon BULK VII Fulltegnet

Vi har nå avsluttet tegningene i obligasjonslånet til BBS Bulk VII.Samlet størrelse på obligasjonen var MNOK 20.

Les hele saken »

Utbetaling fra Hilleren Tomteselskap AS

Solmunde & Partners sine investorer har nå fått utbetalt sin investering i brolånet til Hilleren Tomteselskap AS.Avkastning ble totalt på 19,3% på 11 måneder.  

Les hele saken »