Solmunde & Partners tilrettelegger og tilbyr investeringsprosjekter med hovedfokus på shipping.

Solmunde & Partners tilrettelegger og tilbyr investeringsprosjekter til investorer. Vi har spesielt fokus på direkte investeringer i shipping, men kan også tilby andre investeringer. 

Virksomheten startet som Andenes & Solmunde AS i 2003 . Siden starten er 24 prosjekter plassert, med til sammen 40 skip. For tiden administreres 13 prosjekter, med til sammen 20 skip. Les mer »

Totalt aktive prosjekter

15

Tittel Plassert Forv. avk. Lengde Kum. avk.
S&P Bulk XI DIS 2011   6  
S&P Bulk X DIS 2010   6  
BBS Bulk IX DIS 2008   7  
BBS Bulk VII DIS 2008   7  
BBS Bulk VIII DIS 2008   7  

Prosjekt

Kort obligasjonslån fulltegnet

Solmunde&Partners har vært tilrettelegger av et kort obligasjonslån, og lånet ble fulltegnet i oktober. Obligasjonslånet har en løpetid på 5 (+3) måneder, med en perioderente p ...

Les hele saken »

Kort obligasjonslån fulltegnet

Solmunde&Partners AS har nettopp fulltegnet et kort obligasjonslån. Låntager var BBS Bulk VII, og løpetiden var 7 pluss 2 måneder. Betingelsene var attraktive for investorer. Perioderenten var 8 ...

Les hele saken »

Investeringsseminar mai og juni

Solmunde & Partners ASA tilrettelegger og tilbyr investeringsprosjekter til investorer, og opererer under konsesjon fra Finanstilsynet som verdipapirforetak. Direkte investeringer i shipping er et attraktivt supplement til andre investeringsklasser og vi mener at timingen ...

Les hele saken »