Solmunde & Partners tilrettelegger og tilbyr investeringsprosjekter med hovedfokus på shipping.

Solmunde & Partners tilrettelegger og tilbyr investeringsprosjekter til investorer. Vi har spesielt fokus på direkte investeringer i shipping, men kan også tilby andre investeringer. 

Virksomheten startet som Andenes & Solmunde AS i 2003 . Siden starten er 24 prosjekter plassert, med til sammen 40 skip. For tiden administreres 13 prosjekter, med til sammen 20 skip. Les mer »

Totalt aktive prosjekter

15

Tittel Plassert Forv. avk. Lengde Kum. avk.
S&P Bulk XI DIS 2011   6  
S&P Bulk X DIS 2010   6  
BBS Bulk IX DIS 2008   7  
BBS Bulk VII DIS 2008   7  
BBS Bulk VIII DIS 2008   7  

Prosjekt

BrolÄn Containerfeeder fulltegnet

Solmunde & Partners AS har vært tilrettelegger av kort brolån til Containerfeeder 1 AS.Renten er attraktive 15 % for 6mnd. Ved interesse for obligasjonslån, ta kontakt med Solmunde & Partners ASKristiane R ...

Les hele saken »

Solmunde & Partners tilbyr tegning i ...

Solmunde & Partners har gleden av å invitere til tegning i sikret obligasjonslån til BBS Bulk VI Transje 3. Vi har to alternativer til våre investorer: A: 10 % per år for 24 mndB ...

Les hele saken »

Obligasjon Bulk VI Transje 2 fulltegnet

Obligasjon Bulk VI Transje 2 er nå fulltegnet.Ny tegning starter 1. juni 2016 og varer frem til 1. juli 2016.

Les hele saken »